Kenhbatdongsan.biz và người bán có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại website Kenhbatdongsan.biz.
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :
Số 2 ngõ Simco Phạm hùng, Hà Nội hoặc Số 157 Phùng Chí Kiên, Hà huy tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 096 350 3856 . Hotline: 096 350 3856 
Kenhbatdongsan.biz sẽ phản hồi tới khách hàng sau khi nhận được khiếu nại/phản ánh trong 3 ngày làm việc, thời gian xử lý khiếu nại trong khoảng 7 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày phản hồi với khách hàng.
Kenhbatdongsan.biz tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Kenhbatdongsan.biz sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Kenhbatdongsan.biz. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Kenhbatdongsan.biz sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Kenhbatdongsan.biz sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Kenhbatdongsan.biz đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.